Sunday, November 6, 2011

יפו כמשל

יום אחד קפץ לי באינטרנט הפרסומת הבאה, אמרתי לעצמי וואלה, יפה להם פרויקט יוקרה ביפו ועוד צריכים להשאיר פרטים והם יחזרו אלי... אז מילאתי פרטים:


אז רשמתי את שמי: "אחמד" ואת המספר טלפון האמיתי שלי, בציפייה שלעולם לא יחזרו אלי ואותה מערכת תמשיך לפעול בגזענות כמו שאני מכיר אותה. אבל הנה עברו להם יומיים ואני מקבל טלפון: "שלום, אני מדבר עם אחמד?". "כן" אני עונה לו, "מדבר". ומציגים את עצמם: "שלום, מדברים מיפו על הגג, הבנו שאתה רוצה לקבל פרטים בקשר לפרויקט דירות ביפו?" "אין לי מושג על מה אתם מדברים" משיב במפתיע, אך מופתע מעצם זה שמישהו באמת התקשר אלי. הוא הסביר יפה שמשום מה רשום אצלו הפרטים שלי לגבי פרויקט בנייה ביפו ושהוא מתנצל שהוא הפריע לי ואמר לי מתוך נימוס: "תודה רבה" ואני בתוך תוכי אמרתי לו: תודה לך. כנראה שעדיין יש מישהו עם הבנה בעולם, או שבעצם אמרתי לו: אין על מה. כי אולי בסוף הכל נגמר בכמה? כמה כסף יש לך? ולא כמה אהבה.

1 comment:

  1. מחשבה של אדם עם לב בעידן של מכונות... תחי האהבה

    ReplyDelete