Wednesday, November 2, 2011

תרגיל ראשון

‫תרגיל ראשון: "איכות בחלל מגורים" \ יעד להגשה: 11-11-21‬

‫על הסטודנט להציג אספקט איכותי אחד של סביבת המגורים הפרטית שלו, ולהציגו בסטודיו.‬
‫(הדרך לדירה \ חדירת האור \ ארגון החלל \ ריהוט \ מבטים ונוף וכו').‬
‫בתרגיל זה, הסטודנט מתבקש לבודד אלומ ה צרה, משטף המציאות היומיומית של סביבת המגורים‬
‫שלו. אלומה זו מכילה איכות פיסית, אשר על הסטודנט להציגה בכילים פיסים. זהו תרגיל "חימום"‬
‫אשר מטרתו להביא את הסטודנט לזיהוי קונקרטי של מצב פיסי, ופיתוח יכולתו לדון בה באמצעות‬
‫כלים פיסים. בתרגיל זה אחת המטרות היא קביעת הסטנדרטים לחומרים המגיעים לדיון בסטודיו,‬
‫אופן ההצגה ועידוד פיתוח כלי עבודה שאינם מן המוכן. כל ההגשה לתרגיל זה בדו ממד על ‪1A‬‬
‫בודד.‬

No comments:

Post a Comment